Escriu el teu correu per descarregar-te les fotografies del dia del Super3.